اثرات گاز طبیعی CNG بر روی سیت سوپاپ

به هنگام استفاده از سوخت CNG پوشش سیت سوپاپ می بایستی تغییر کند و از مواد با کیفیت بهتر استفاده شود چرا که این پدیده با تشکیل رسوب مرتبط است .

سوختهای بنزین بدون سرب و گاز طبیعی در درجه حرارت بالای موتور یک لایه چسپنده بر روی سطح سیت سوپاپ ایجاد می کنند این پدیده با استفاده از مواد مناسب بر روی سیت سوپاپ قابل رفع کردن است برای این امر در سیت سوپاپ می بایستی از مواد با سختی بالا و غیر قابل جوش نظیر کاربید استفاده نمود

مواد دیگری نظیر نیکل با پایه اتونیت، تنگستن سنتر شده نمونه های دیگری از این مواد جهت کاهش یا حذف چسپندگی بر روی سیت سوپاپ می باشند .