توصیه‌های ایمنی هنگام سوخت‌گیری در جایگاه‌‌CNG
همه سرنشینان را حتما پیاده کنید.خطر انفجار نیست اما به دلیل ندانستن محل سازنده مخزن باید احتیاط کرد.
درب صندوق هنگام سوختگیری باز باشد.بعلت اینکه ممکن است بر اثر فشار بالای گاز لوله ها بیرون زده و باعث تخلیه گاز به صندوق عقب شود که در صورت بسته بودن درب صندوق ، شیشه عقب و جلو را از جای خود خارج میکند ولی در صورت باز بودن درب صندوق گاز به راحتی تخلیه میشود
اگر مجبور به سوختگیری با ماشین روشن هستید حتما خودرو روی بنزین باشد(مواقع خرابی استارت)
نازل را خودتان وصل نکنید.اکثر نازلها مستهلک هستند و اگر قلق آن را ندانید ممکن است قاب پلاستیکی دور پرکن را بشکند یا اورینگ پرکن گم شود
در جایگاهها پس از سوختگیری اگر حس کردید خیلی کمتر از حد همیشگی گاز وارد مخزن شده از اپراتور بخواهید مجدداً سوختگیری کند.این امر هیچ مشکلی ندارد.
بسیاری از اپراتورها پس از دریافت وجه فراموش میکنند نازل را جدا کنند که باعث کنده شدن شلنگ گاز از شافت و خسارت شدید به بدنه خودروتان میگردد.هوشیار باشد
همیشه اورینگ یدکی پرکن همراهتان باشد.