رمز ضبط خودروهای رانا‌، ۲۰۶‌، دنا،‌سمند‌،‌پارس‌ و ۴۰۵

ضبط های مدل MCD-206 دارای رمز پیش فرض کارخانه ۱۱۱۱ میباشند .

برای اعمال رمز به دستگاه باید ابتدا با استفاده از اعداد ۱ الی ۶ رمز را وارد کنید سپس دکمه ولوم یا SELECT را فشار دهید .

اگر کد دستگاه را اشتباه وارد کردید نوشته ۲Code و یا ۳Code ظاهر می شود که در این مرحله باید در اعمال رمز دقت کنید، در صورتی که هر سه بار اشتباه وارد شد آنگاه باید ضبط را به مدت ۱ ساعت در حالت سوئیچ باز قرار دهید تا مجددا به حالت پذیرش کد برود ، کد دستگاه را بعد از حصول اطمینان وارد کنید.

 

  • برای تغییر رمز دستگاه باید به صورت زیر عمل کنید

 

ابتدا دستگاه خود را خاموش کنید.

دکمه های ترکیبی POWER و AM/FM را همزمان فشار دهید.

نوشته ۱Code را می بینید که باید رمز قبلی را وارد کنید.

بعد از وارد کردن رمز عبارت ۱New ظاهر می شود که باید رمز جدید را وارد کنید.

سپس عبارت ۲New را می بینید که باید مجددا رمز جدید را وارد کنید.

سپس دکمه Select را بزنید تا عبارت Code OK را ببینید.

سپس با دکمه POWER ضبط را روشن کنید.