تکنسین های مجتمع موفق شدند با طراحی کیت های خطاگیر و شتاب دهنده خودرو بتوانند قدمی در پیشرفت صنعت CNG بردارند.

ابن کیت ها مشکل اکثر خطاها که رایج ترین آن ها خطای فشار و دمای ریل سوخت گاز می باشد را برطرف می نماید.

با نصب کیت افزایش شتاب، سرعت شتاب خودرو گازسوز خود را به بنزین برسانید.

?افزایش شتاب خودرو
?کاهش مصرف سوخت گاز
?افزایش طول عمر مفید خودرو
? افزایش شتاب بهینه خودرو زمان استفاده از کولر در فصل گرما

? با توجه به ماهیت سوخت بنزین و گاز قابل توجه است:
سرعت شعله در مخلوط هوا وگاز کمتر از مخلوط هوا و بنزین است . به همین دلیل برای احتراق کامل در موتور گازسوز زمان بیشتری نسبت به موتور بنزینی لازم است.

? کاهش آلودگی و مصرف سوخت و تأثیر مثبتی بر شتاب خودرو دارد.

⚠️البته باید متذکر شویم مقدار شتاب هم بسته به نوع خودرو متغیر است.

 

  • ارسال کیت‌های طراحی شده به تمامی نقاط کشور