به گزارش مجتمع فوق تخصصی CNG، در ایران از سال ۱۳۵۶ صنعت سی ان جی در ایران شروع بکار کرد و با فراز و نشیب های فراوانی دچار بود و در در اسفند ۱۳۹۵ با همت دوستان دلسوز اتحادیه این صنعت تشکیل و بصورت رسمی شروع بکار کرد با بیش از ۱۳۰۰ کارگاه و ۱۵۰۰۰ هزار فعال سی ان جی در حال فعالیت و رائه خدمات به هموطنان می باشند و ما هم به عنوان جزعی از این صنعت مفتخریم که اعتماد اکثریت مردم را جذب کردیم و از این اعتماد شما مفتخریم