مشکلات سر سیلندر

یکی از مشکلاتی که برای سر سیلندر پیش می آید ، تاب برداشتن آن است . این تابیدگی در حدی نیست که با چشم دیده شود و برای فهمیدن آن باید از راه آن اقدام کرد که ساعت زدن ، استفاده از یک شیشه و یا فیلر و … از راه های آن است . سر سیلندر به دلایل مختلفی دچار این عیب می شود . برای مثال اگر موقع باز کردن سر سیلندر ، هنوز سرد نشده باشد و گرم باشد ، در اثر باز کردن ، دچار اعوجاج و تابیدگی می شود.

همچنین باز کردن یا بستن غیر اصولی پیچ ها می تواند باعث تابیدگی آن شود . ضمن اینکه اگر پیچ های سر سیلندر به یک میزان و به مقدار مشخصی کشیده و بسته نشوند ( با استفاده از آچار تر کمتر باید از این عیب جلوگیری کرد ) می توانند باعث تاب برداشتن این قطعه شوند . همچنین گرم شدن بیش از حد این قطعه که حتما منجر به سوختن واشر سر سیلندر نیز خواهد شد ، می تواند باعث بروز این پدیده شود .

سر سیلندری که تاب گرفته و به طور صحیح روی واشر نمی نشیند ، نمی تواند به خوبی واشر را تحت فشار قرار دهد تا عمل آب بندی صورت بگیرد . به همین خاطر چنین پیشرانه ای مرتبا به درد واشر سوزی دچار می شود .

در نتیجه خرابی واشر اتفاقات بعدی نیز رخ می دهد که ورود کمپرس موتور به قسمت هایی مثل رادیاتور و سیستم خنک کاری ، اگزوز و یا کاربراتور و یا رد کردن کمپرس بین ۲ سیلندر بغل هم از آن جمله هستند . در نتیجه خودرو در هنگام روشن شدن ، دیر روشن می شود و چون کمپرس موتور به محل نامربوطی راه پیدا می کند ، پیشرانه بد کار می کند و معمولا صدای نامتعارفی نیز خواهد داشت.

ضمن اینکه چون کمپرس و هوای داغ موتور داخل سیستم خنک کاری می شود ، دمای آب بالاتر از میزان استاندارد خواهد بود و در صورت سوختگی شدید واشر سرسیلندر ، قاطی شدن آب و روغن و وجود آب درون اگزوز و دود سفید ناشی از سوختن آب نیز از علائم آن می شود . سر سیلندری که تاب برداشته را با کف تراشی ، رفع عیب می کنند که معمولا کف تراشی نیز تا چند بار بیشتر امکان پذیر نخواهد بود .

تکرار این عمل باعث بروز پدیده دیگری مثل نازک شدن سر سیلندر می شود که در نهایت باعث می شود تا سر سیلندر تعویض شود . نازک شدن سر سیلندر باعث کوچک شدن اتاق احتراق خواهد شد . کوچک شدن بیش از حد اتاق احتراق ، خود مشکلات دیگری در پی دارد .