هنگام ترکیدن لاستیک چیکار کنیم؟

یکی از خطرناک ترین اتفاقاتی که ممکن است برای رانندگان حین رانندگی به وجود آید ترکیدن و یا پنچر شدن ناگهانی خودرو است. اعمالی که رانندگان در برخورد با این مسئله انجام می دهند نقش تعیین کننده ای در حفظ جان خودرو و جلوگیری از آسیب های احتمالی خودرو ایفا می کند
در اولین گام باید آرامش خود را حفظ کنید تا بتوانید شرایط به وجود آمده را به درستی کنترل کنید.
توازن موجود در خودرو روی هر چهار چرخ مستقر است و در صورتی که یک لاستیک از بین برود معادل یک چهارم و یا ۲۵ درصد این توازن برهم می خورد در این حالت نحوه رانندگی نیز باید متناسب با آن تغییر کنید

هرگز فرمان را به صورت ناگهانی به سمتی نچرخانید و سعی کنید محکم آن را حفظ کنید تا خودرو از مسیر خارج نشود
برعکس تصور همه که پدال گاز را رها می کنند و پدال ترمز را فشار می دهند دقیقا باید برعکس عمل کنید پدال گاز را به آرامی فشار دهید تا کمی سرعت تان افزایش یابد با اینکار در همان لحظات اولیه می توانید به سرعت کنترل خودرو را به دست بگیرید
اگر لاستیک جلویی خودرو شما آسیب دیده باشد ترمز ناگهانی باعث افزایش وزن و حرکت خودرو روی چرخ های جلویی می شود و ممکن است لبه چرخ را به صورت کامل لخت کند. که در این صورت خودرو به سمت لاستیک آسیب دیده منحرف شود که حتی ممکن است باعث چپ شدن خودرو شود

اگر لاستیک عقبی دچار ترکیدگی و یا پنچری شده باشد ترمز ناگهانی حرکت به سمت جلو را سخت می کند و خودرو منحرف می شود

در اولین فرصت که اختیار خود را به دست گرفتید به آرامی به سمت امنی در کنار خیابان حرکت کنید و با دست به رانندگان علامت دهید بعد از توقف، ترمز دستی را بکشید و فلاشر را روشن کنید.