چند‌دلیل خاموش‌شدن موتورخودرو

چند دلیل خاموش شدن موتور در انواع خودروهاچند دلیل خاموش شدن موتور در انواع خودروها

🔻اشکال در کانکتور پمپ بنزین در داخل خودرویتان
🔻مشکل از سوکت برق پمپ بنزین خودرو در جلو پای راننده
🔻مشکل در رله دوبل
🔻 کانکتور اصلی برق در زیر داشبورد که با گرم شدن شل می شود (مشکلی معمول در بعد نصب دزدگیر و عدم دقت نصاب دزدگیر)
🔻 سوئیچ اینرسی : که یکی از رایج ترین مشکلات است و معمولا با افتادن خودرو در دست انداز ها مشکل ساز می شود.
🔻مشکل از سوکت بنزین در داخل کاپوت ( #پژو ۲۰۶ sd و سوکت های ECU در آن)
🔻مشکل از سوکت پمپ بنزین در زیر کاپوت (#پژو۴۰۵)
🔻تعویض سنسور اکسیژن نا مرغوب با جنس مرغوب تر (مشکل رایج در خودرو #تیبا)
🔻مشکل از اتصال باتری خودرو
🔻اشکال یا کثیفی در استپر_موتور (که معمولا با شتاب گیری یا کاهش سرعت ناگهانی اتفاق می افتد)