اولین سامانه نوبت‌گیری بازوبست مخزن جهت تست هیدرواستاتیک مخزنCNG و ارائه تاییدیه معاینه فنی در مرکز استان خراسان جنوبی افتتاح شد.

  • موارد زیر را به دقت پر نمایید
  • نوبت گیری از ساعت ۲۲ شب تا ۲۲ شب بعدی ادامه دارد.
  • پس از ثبت نوبت توسط کارشناس فنی بررسی می‌شود و تا یک ساعت بعد از اتمام نوبت دهی روز جاری زمان حضور در مرکز به شماره تماس های مالکین پیامک می‌شود.
  • پس از ثبت نوبت شما و دریافت پیامک نوبت‌گیری چند دقیقه قبل از ساعت مشخص شده در مرکز حضور داشته باشید.
  • اولویت نوبت‌دهی همین سامانه می‌باشد.